Partycypacja – konieczny eksperyment

2 lipca 2012. City camp otwarte miasto: partycypacja – konieczny eksperyment. Fot. Pracownia Obywatelska