Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania.

24 września 2012. Spotkanie z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz – Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania.