Sprawozdanie z działalności w kadencji 2014-2018

Najważniejsze osiągnięcia

Praca w komisjach Rady Miasta

Interpelacje

Napisałam około 80 interpelacji. Wszystkie do wzglądu na BIP (Biuletyn Informacji Publicznej – bip.krakow.pl). Dotyczyły one spraw, które były przedmiotem mojej działalności: edukacja, kultura, rozwój przedsiębiorczości. Angażowałam się w sprawy bezpośrednio zgłaszane przez mieszkańców Krakowa.

Wyjazdy służbowe

W kadencji 2014-2018 byłam na jednym wyjeździe służbowym do Moskwy.