Mój program

W kadencji 2014-2018 chcę kontynuować swoje dotychczasowe działania w najbardziej znaczących w mojej opinii obszarach funkcjonowania Krakowa. Oto, czym chcę się zająć:

Poniżej przedstawiam dwie prezentacje: o przedsiębiorczości, czyli motorach rozwoju Krakowa oraz o Krakowie jako inteligentnym mieście, czyli wspólnym przedsięwzięciu mieszkańców, władz, lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W dalszej części strony omawiam szerzej mój program.

Miasto poligonem obywatelskiej partycypacji.

Inteligentne miasta to wspólne przedsięwzięcia mieszkańców, władz, lokalnych przedsiębiorców i innych instytucji wykorzystujących bogactwo różnych ról, w jakich występują.

Należy wykorzystać synergię powstającą przy współpracy organizacji z różnych sektorów. Obywatele świadomi widzą w inteligentnych miastach szansę na poprawę jakości życia, włodarze miast mają nadzieję na poprawę efektywności zarządzania. Przeciętnie w polskim samorządzie od 0.5 do 1.5% jest realizowanych przez sektor niepubliczny. Kraków mógłby stać się miastem przekazującym więcej zadań sektorowi niepublicznemu. Organizacje pozarządowe równie dobrze, a niekiedy taniej realizują zadania w zakresie edukacji, kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Wdrażanie inteligentnych sieci jest koniecznym elementem rozwoju efektywnego rynku energii. Dzięki temu będzie można lepiej wykorzystywać infrastrukturę, zasoby energii i redukcję emisji CO2, a jednocześnie podnosić bezpieczeństwo życia w mieście.

Należy skoncentrować się na efektywnym wykorzystywaniem energii . I to jest zadanie Krakowa na najbliższe lata.

Nowa jakość starej przestrzeni.

Rewitalizacja fragmentów miasta wymaga długofalowego planu i kreatywnego myślenia. Należy zbudować koncepcję rewitalizacji Podgórza, Nowej Huty.

Nowoczesne metody zarządzania usługami publicznymi.

Utworzenie „karty praw mieszkańca” – byłoby to rodzaj zobowiązania władz wobec społeczności lokalnej. Karta pokazywałaby konkretne programy i działania realizowane w skali całego miasta. Pokazywałaby obszary świadczeń dostępnych dla mieszkańców, określała standardy konkretnych usług publicznych i politykę cenową . Standardy powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach wewnętrznych (regulaminach działań urzędu, zasadach działalności jednostek organizacyjnych , ale także w dokumentacji przetargowej i zasadach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wypracowane standardy usług mogą stać się wyznacznikiem jakości (komfortu) życia w mieście. Władze miasta powinny się koncertować na monitorowaniu jakości i egzekwowaniu prawidłowego wykonywania usług. Samorząd nie zawsze musi być dostawcą usług publicznych.

Edukacja:

Miasto powinno postawić na podniesienie jakości edukacji. Kraków powinien stać się miejscem współpracy z uczniami zdolnymi i wybitnie zdolnymi.

Poza zadbaniem o poziom i jakość usług edukacyjnych każdy chętny mieszkaniec Krakowa powinien znaleźć miejsce dla swojego dziecka w żłobku i przedszkolu. Władze miasta powinny jednakowo traktować placówki prowadzone prze różne podmioty. I tutaj zalecany jest egalitaryzm. Nie ważny podmiot, ale ocena placówki przez rodziców i uczniów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki - dowiedz się więcej.

Akceptuję