Zadania na przyszłość

To musi być zrobione!!

Zadania z zakresu kultury, edukacji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, które chcę realizować.

KULTURA:
1. Umocnienie europejskiej pozycji Krakowskiego obszaru metropolitalnego i rozwój funkcji metropolitalnych.
2. Tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla rozwoju kultury.
3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zespołów zabytkowych miasta.
Konkrety:
1. Budowa nowoczesnej sali kongresowo-koncertowej.
2. Poprawienie infrastruktury istniejących muzeów.
3. Poprawienie stanu technicznego obiektów kultury, ich wyposażenia.
4. Stworzenie systemu badań efektywności instytucji i obiektów kultury. Stworzenie systemu stymulowania aktywności kultury, zadbanie o peryferia miasta.
5. Rozbudowanie sieci bibliotek w całym Krakowie (z dostępem do internetu).
6. Stworzenie warunków pracy dla twórców. Wzmocnienie działań Gminy Miasta Kraków na rzecz artystów. Intensywniejsze zaangażowanie się miasta w promocję młodych talentów np. laureatów Stypendiów Twórczych.
7. Stworzenie systemu przejrzystych narzędzi (kryteriów) w zakresie dystrybucji środków budżetu na rzecz poszczególnych miejskich instytucji kultury (uwzględniających ich efektywność i kreatywność).
8. Stworzenie jednostki (na podstawie bazy, jaką tworzy wydział ds. kultury) monitorującej działalność kulturalną w mieście. Centrum wie, co dzieje się w mieście.
9. Stworzenie miejskiej agencji zajmującej się promocja artystów i promocją produkcji krakowskich instytucji kultury w Polsce, w Europie i w świecie.
10. Stworzenie systemu niskobudżetowych dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym w trybie konkursowym.
11. Przystosowanie instytucji kultury (w miarę możliwości wszystkich: biblioteki, muzea, tetry, kina, itp.) dla osób niepełnosprawnych.
12. Otwarcie teatrów krakowskich na potrzeby cudzoziemców (teatry angielskojęzyczne lub projekcje na ekranach w języku angielskim).
13. Rozbudowanie oferty teatralno-wystawowej, także w sezonie letnim
14. Stworzenie długotrwałej wizji „eksportu” kultury tworzonej w Krakowie na rynki światowe.
15. Doprowadzenie do stałego, procentowego przydziału środków finansowych na kulturę w budżecie miasta (do 5%).
16. Utworzenie Parków Kultury, Inkubatorów Kultury.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1. Stworzenie Centrum Komunikacji Społecznej (biura, w którego zadaniach leży m.in. koordynowanie organizowanych w biurach i dzielnicach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych lub organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych, jeśli nie robią tego inne biura urzędu miasta; współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z Forum Dialogu Społecznego; koordynacja współpracy biur, dzielnic i jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi; realizacja projektów interdyscyplinarnych).
2. Powołanie profesjonalnie przygotowanego Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.
3. Uruchomienie Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (bliżej wyborcy).
4. Powołanie Krakowskiej Rady działalności Pożytku Publicznego.
5. Zbudowanie jasnych i czytelnych kryteriów przyznawania prze miasto wsparcia finansowego organizacji pozarządowych.
6. Stworzenie programu współpracy organizacji pozarządowych zakładających integrację środowisk.
7. Bardzo ważne: stworzenie sieci dialogu społecznego, organizacje przybliżają władze do ludzi, system dialogu w Krakowie jest bardzo słabo rozwinięty, przykład dobrych systemów to Wielka Brytania, Austria, Stany Zjednoczone. System dialogu dobrze rozpoznany działa w Warszawie, można zaadoptować do Krakowa.

EDUKACJA
1. Stworzenie Strategii Funkcjonowania Edukacji na najbliższe 10 lat.
2. Wprowadzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych
3. Wsparcie palcówek mających najlepsze wyniki.
4. Utworzenie na każdym nowym osiedlu przedszkola, punktu przedszkolnego. Mogą to być przedszkola postawione w systemie modułowym, które dają się przenosić z jednego miejsca w inne.
5. Zracjonalizowania obsługi finansowej szkół i przedszkoli (tutaj przekształcenie ZEO w bezpośrednią obsługę placówek edukacyjnych).
6. Stworzenie programu pobudzającego współpracę rodziców ze szkołami.
7. Likwidacja tzw. krakowskiego bonu edukacyjnego; to jest pomyłka; zły pomysł prezydenta miasta.
8. Stworzenie programu stwarzającego podstawy dla istnienia małych szkół na obrzeżach miasta.
9. Ostateczna likwidacja domów dziecka i przekształcenie ich w Rodzinne Domy.
10. Zadbanie o bezpieczeństwo w szkołach.
11. Regularne akcje badania dzieci i młodzieży (badania stomatologiczne, itp).
12. Dbałość o ubezpieczenia placówek edukacyjnych i uczniów uczących się (szkoły są słabo ubezpieczone, jakiekolwiek wydarzenia powodują to, że szkoły nie mogą funkcjonować).
13. Zbudowanie programu KRAKÓW – DOLINĄ KRZEMOWĄ POLSKI (komputery, tablice interaktywne, sprowadzanie nauczycieli z zagranicy, wysyłanie polskich dzieci za granicę, maksymalny rozwój systemu stypendialnego).
14. Doprowadzenie do stanu, w którym cały Kraków uzyska dostępność do sieci bezprzewodowej (hot spot).
15. Stworzenie programu „Akademicki Kraków” – miejsce Krakowa, jako miasta studentów.
16. Wsparcie miasta przy tworzeniu autorskich projektów uczenia w palcówkach edukacyjnych. Nagradzanie twórczych pedagogów, „Dobry nauczyciel to przyszłość edukacji”.
17. Rozszerzenie systemu nagród i stypendiów dla wybitnych pedagogów. Nie wszystkim po równo, ale docenić wybitnych.
18. Kraków miastem uczącym młodych przedsiębiorczości.
19. Kraków – miastem nie zaniedbującym funkcjonowania szkól zawodowych. Dobre szkoły zawodowe, współpraca przy tworzeniu, rozbudowywaniu i doposażeniu szkól przy zaangażowaniu Izb Przemysłowych, Stowarzyszeń Pracodawców itp.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki - dowiedz się więcej.

Akceptuję